NORLAs faglige råd

Alle søknader om oversettelsesstøtte vurderes og innvilges av NORLAs to faglige råd; ett råd for skjønnlitteratur og ett råd for faglitteratur.

NORLAs faglige råd for skjønnlitteratur:

Rådets medlemmer:
Liv Lundberg, Den norske Forfatterforening

Hans Kristian Rustad, Universitetet i Oslo

Tone Selboe, Universitetet i Oslo

Synne Sun Løes, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

Herdis Eggen, Den norske Forleggerforening

NORLAs faglige råd for faglitteratur:

Rådets medlemmer:
Kjell Lars Berge, Universitetet i Oslo

Arnhild Skre, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Marta Breen, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Sverre Tusvik, Den norske Forleggerforening

Agnes Banach, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Norge er gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 er Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com