NORLA tilbyr en rekke støtteordninger som fremmer oversettelser av norske bøker.

Foroversettere

NORLA har flere støtteordninger som skal stimulere til oversettelse av norske skjønn- og faglitterære verk. Vi har også støtteordninger for kompetanseheving for oversettere. Les mer her.

Foragenter og forlag

Agenter og forlag som jobber med oversettelser av norsk litteratur kan søke på flere av NORLAs støtteordninger. Les mer om NORLAs ulike ordninger her.

Forarrangører

Arrangører av festivaler og konferanser kan søke om støtte til å invitere norske forfattere og forelesere til sine arrangementer. Dette gjelder også universiteter som underviser i norskfaglige emner. Les mer her.

NORLAs aktiviteter for å fremme norsk litteratureksport

10.-31. mai

Norske barne- og ungdomsbok-uker i Köln

Norge er gjesteland under årets internasjonale barne- og ungdomsbok-uker i Köln og 11 forfattere og illustratører fra Norge deltar i ulike programposter.
I tillegg til de mange spennende litterære arrangementene for både publikum og skoleklasser viser festivalen norske filmer, en teaterforestilling av Bergens-teatret Open Windows basert på Gro Dahle og Svein Nyhus’ billedbok Snill og en utstilling med Stian Holes illustrasjoner sammenstilt med fotografier av Ute Behrend og Thekla Ehling.

21.-26. mai

NORLAs aktiviteter under Norsk litteraturfestival på Lillehammer

Internasjonalt forleggerseminar

NORLA og Den norske Forleggerforening inviterer hvert år utenlandske forleggere til et seminar om norsk litteratur under Norsk Litteraturfestival. Seminaret ble i år utlyst som et fellowship, og interessen for å delta var veldig stor. Tema i år er skjønnlitteratur for voksne. Første dag møtes forleggerne norske kolleger i Oslo. Dagen etter drar de på besøksrunde til noen sentrale norske forlag, før de tar toget til Lillehammer. I tillegg til et kulturelt program, får de her presentasjoner av en gruppe aktuelle norske skjønnlitterære forfattere. Seminaret er støttet av Utenriksdepartementet.

Oversetterseminar

23. mai

Konkurranse: Bli med til Frankfurt!

Som en del av Bokåret 2019 har Nasjonalbiblioteket startet en lesekampanje; #lesetimen. I én time, torsdag 23. mai kl.19.00 – 20.00 (norsk tid), utfordrer de alle i Norge til å sette av en time til å lese.

Et ledd i lesekampanjen er en konkurranse i samarbeid med oss i NORLA, der man kan vinne en tur til bokmessen i Frankfurt for seg selv og en venn.

01. juni

Søknadsfrist: Oversettelsesstøtte til norsk faglitteratur

Søknadsfrist: Oversettelsesstøtte til norsk faglitteratur
Les mer om hvordan søke støtte til oversettelse av norsk faglitteratur her.

Det er også mulig å søke produksjonsstøtte for særlig rikt illustrerte utgivelser.
Les mer her.

NORLA velger aktuelle norske bøker til bokmesser og arrangementer.

Utvalgte titler våren 2019

Skjønnlitteratur

Faglitteratur

Barn og ungdom

Skjønnlitteratur

Øyehaug presens maskin
Gunnhild Øyehaug
Present Tense Machine

Faglitteratur

Skeie hvitekrist
Tore Skeie
The Battle of the North: Ethelred, Cnut and Olaf - Struggle for Supremacy Around the North Sea

Barn og ungdom

Alaei dette er ikke oss
Neda Alaei
This Isn’t Us

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com